Izjava o zaštiti podataka

Izjava o zaštiti podataka obrta Satem

1. Osoba odgovorna za obradu podatka
Ja sam prevoditeljica i sudski tumač za engleski, nizozemski i ruski jezik Željka Pintarić Burmudžija te vlasnica Satema, obrta za usluge prevođenja, poduke i turističkog vođenja. Možete mi se obratiti kao voditelju obrade podataka na adresu e-pošte:info@obrt-satem.hr.
Zaštita vaše privatnosti izuzetno mi je važna, stoga ljubazno molim da pažljivo pročitate ovdje navedene informacije.
2. Zašto obrađujem vaše podatke i koje to podatke imam

Prikupljam, pohranjujem i koristim vaše osobne podatke samo kako bih vam dala ponudu, pružila uslugu prijevoda, ovjerenog prijevoda ili redakture koju vi tražite ili kako bih poštovala zakonske propise. Prema članku 13. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima (NN br. 88/2008), stalni sudski tumač dužan je čuvati kao tajnu sve ono što je prigodom obavljanja poslova stalnog sudskog tumača saznao, što uključuje i osobne podatke te osjetljive osobne podatke. U skladu s time osobne podatke ne upotrebljavam za slanje marketinških obavijesti te vam nikad neću slati reklamne brošure, letke i slično. Osobni podatci koje od vas prikupljam mogu uključivati vaše ime i prezime, adresu, OIB, telefonski broj, e-poštu ili broj osobne iskaznice. Osobni podatci mogu uključivati i posebne kategorije informacija kao što su zdravstvene informacije, no samo ako mi ih vi dostavite u dokumentu koji vam treba prevesti (npr. povijest bolesti, otpusnica iz bolnice). Kako bih vam pružila uslugu prijevoda, zakonska osnova za obradu vaših podataka jest potreba izvršenja ugovora ili poduzimanje nekih prethodnih koraka prije izvršavanja vašeg zahtjeva za izvršenje prijevoda (npr. slanje ponude). Kako bih prevela vaše dokumente koji sadržavaju zdravstvene informacije o vama ili podatke iz kaznene evidencije, vi mi sami pristupate i objavljujete mi te podatke kako bih vam dala ponudu te kako bih izvršila prijevod nakon prihvaćanja ponude. Kada posjećujete moju web-stranicu, ne trebate ostavljati nikakve osobne podatke.

3. Tko još prima vaše podatke

Sama prevodim vaše dokumente, no ponekad redakturu može raditi moj kolega. Svi kolege s kojima surađujem obvezani su ugovorom koji sadržava odredbu o povjerljivosti podataka, a tom slučaju sve vaše osobne podatke prije slanja kolegi uklanjam iz originala koji mi dostavite na prijevod. Nikome ne dostavljam vaše kontaktne podatke ni ikakve ostale podatke. Klijent može zatražiti da mu se prijevod dostavi poštom/dostavnom službom. U tom slučaju se osobni podatci koriste za dostavu prijevoda, a sam zahtjev klijenta predstavlja suglasnost za takvu dostavu.

Kada mi uputite poruku e-poštom, jasno vam je da takva poruka prvo ide na poslužitelj društva koje pruža usluge hostinga, međutim svi se poslužitelji društva čije ja usluge koristim nalaze u EU-u, a predmetno je društvo sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. Ako mi se obratite putem Facebooka ili nešto komentirate, jasno vam je da će vaše ime i prezime ostati zabilježeno.

4. Koliko dugo čuvam vaše podatke

U skladu s prethodno navedenim i člankom 13. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima (NN br. 88/2008) osobne podatke, to jest prijevode i pripadajuće originale koje ste mi samovoljno i samoinicijativno dostavili na prijevod čuvam uz najveću moguću razinu zaštite te im ne može pristupiti nitko osim samog vlasnika obrta. Kada mi uputite zahtjev za ponudu i ne javite se 10 dana, smatrat ću da niste prihvatili ponudu i tu ću e-poruku obrisati. Kada mi se obratite zahtjevom za ponudu i obavijestite me o neprihvaćanju ponude, vašu e-poruku uklanjam odmah. Ako prihvatite ponudu, svu našu poslovnu komunikaciju koja je potrebna za slanje ponuda, prihvaćanje ponuda, obavještavanje o poslu, dogovaranju oko preuzimanja prijevoda čuvam 4 godine. Što se tiče podataka koje sam vas tražila za fakturiranje – izdavanje računa, to čuvam u skladu s hrvatskim zakonima (trenutačno 11 godina). Što se tiče podatka koji su potrebni za Dnevnik prijevoda i ovjera sudskog tumača u skladu s Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima, podatci se čuvaju najmanje 4 godine, do ponovnog imenovanja stalnog sudskog tumača i dok se Dnevnik ne ispuni do kraja, ovisno o tome što je kasnije. Kada su Vaši podatci dio samog dokumenta koji ste mi dostavili na prijevod, tada se ti dokumenti (originali i prijevodi) čuvaju u arhivi 4 godine.

5. Vaša prava

U svakom mi se trenutku možete obratiti kako biste zatražili novi primjerak, ispravak svojih podataka ili brisanje te saznali koje podatke o vama imam. Tom ću zahtjevu udovoljiti što je prije moguće, a svakako u roku od 30 dana od primitka tog zahtjeva. Naravno, ako se vaš zahtjev ne protivi zakonskim odredbama. Imajte na umu da ne možete zatražiti brisanje, ispravak podataka u samom dokumentu za prijevod jer on mora biti istovjetan originalu koji ste dostavili na prijevod. U tom ćete se slučaju morati obratiti nadležnom tijelu koje je izdalo vaš originalni dokument te prevoditelju donijeti novi original na prijevod. Takav se prijevod smatra novim prijevodom. Zahtjev za brisanjem svojih osobnih podataka koji ne podliježu zakonskim odredbama koje je obrt dužan ispuniti možete uputiti e-porukom na info@obrt-satem.hr. Tom prilikom navedite koje podatke želite da izbrišem iz svoje evidencije.

6. Vaše pravo na pritužbu

Ako imate nekih nejasnoća oko toga kako obrađujem vaše podatke ili želite uložiti pritužbu, svakako mi se obratite na:

e-mail: info@obrt-satem.hr

Ako niste zadovoljni mojim odgovorom ili smatrate da obrada vaših osobnih podataka nije u skladu sa zakonom, možete poslati pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

7. Postupanje u slučaju povrede

U slučaju povrede osobnih podataka obrt SATEM obavezan je bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o povredi, izvijestiti nadzorno tijelo.

U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Satem će bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti i Ispitanika o tom događaju. U obavijesti se opisuje priroda povrede osobnih podataka.

Napomena u vezi s kolačićima: web-stranica obrta ne koristi se kolačićima za praćenje prometa.

Ova je Izjava o privatnosti ažurirana u svibnju 2018. Prema potrebi ću je revidirati i ažurirati.